rovnOváha LÉČEBNÁ REHABILITACE ZDRAVÍ NENÍ VŠECHNO, ALE BEZ NĚJ JE VŠECHNO K NIČEMU

O mně

Jmenuji se Šárka Keroušová. Jsem fyzioterapeutka s praxí od roku 1994. Pracovala jsem s ambulantními i nemocničními pacienty na Klinice komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka Monada v Praze, ve Fakultní nemocnici v Praze Motole a v Nemocnici neodkladné péče Malvazinky v Praze. Mám zkušenosti i s rehabilitační péčí o pacienty v domácím prostředí. V rámci celoživotního vzdělávání jsem absolvovala řadu akreditovaných kurzů. Vlastním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, vydaného MZČR; pod registračním číslem 024-0149-7956 jsem vedena v Registru zdravotnických pracovníků.

Metody a techniky, které používám:
- rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
- diagnostika a terapie funkčních poruch
- kineziologický rozbor
- mobilizační techniky páteře a kloubů dle prof. K. Lewita
- techniky měkkých tkání (ovlivnění kůže, podkůže, svalů a vazů)
- reflexní techniky
- komplexní terapie ramene
- komplexní terapie syndromu pánevního dna a kostrče
- vývojová kineziologie v manuální medicíně dle prof. P. Koláře
- kineziotaping (tejpování)
- individuální léčebná tělesná výchova (LTV) a její metody
- Brügger koncept
- metoda McKenzie
- senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému
- proprioceptivní neuromoskulární facilitace (Kabatova metoda)
- cvičení na velkých míčích, labilních plochách a s overbally a thera-bandy
- dechová gymnastika
- manuální lymfodrenáž (částečná i celková)
- celotělová akupresura dle klasické akupunktury

Odborné vzdělání:
- Magisterské studium rehabilitace, Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (ZSF JU v ČB)
- Léčebná tělesná výchova – specializační studium v oboru fyzioterapie (IDVPZ Brno)
- Fyzioterapie (SZŠ MILLS Brandýs nad Labem)
- Zdravotní sestra (SZŠ Kladno)

Aktivity:

Lékaři online