rovnOváha LÉČEBNÁ REHABILITACE ZDRAVÍ NENÍ VŠECHNO, ALE BEZ NĚJ JE VŠECHNO K NIČEMU

O terapii

Fyzioterapie (léčebná rehabilitace)
je medicínský obor, který se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Prostřednictvím pohybu a různých terapeutických postupů a prostředků se fyzioterapeut snaží cíleně ovlivnit a odstranit poruchy v pohybovém systému. Tyto jsou důsledkem nesprávného zatěžování určitých svalových skupin, ať už je příčinou nemoc, úraz, pooperační stav, vrozená vada nebo jen špatné životní návyky. Nepřímo tím také ovlivňuje funkčnost ostatních systémů včetně psychiky. Jeho snahou je navrátit člověka k plnohodnotnému životu.

Fyzioterapeut
je ten, kdo získal odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeut dle zákonu č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. Je vzdělaný v oboru funkční anatomie a fyziologie, ortopedie, neurologie, traumatologie, revmatologie, interní medicíny, pediatrie a biomechaniky. Vnímá člověka jako celek a nesoustředí se pouze na postiženou část, neboť skutečná příčina problémů a bolestí bývá zpravidla jinde.

Kineziologický rozbor
je odborné komplexní fyzioterapeutické vyšetření (vyšetření pohybového aparátu). Fyzioterapeut je využívá ke stanovení aktuálního zdravotního stavu pacienta a na základě svých zjištění pak sestaví terapeutický plán. Vyšetření zahrnuje odebrání anamnézy, vyšetření pohledem, pohmatem a dalších klinických vyšetření (vyšetření základních pohybových stereotypů a svalových dysbalancí, vyšetření svalové síly, rozsah kloubní pohyblivosti a někdy i základní neurologické vyšetření).

Lymfoterapie (manuální lymfodrenáž)
je terapeutická metoda, používaná především k prevenci, zmírnění a léčbě primárních a sekundárních lymfedémů. Její pomocí lze rovněž snížit celulitidu, zlepšit elasticitu kůže. Má zeštíhlující, detoxikační a regenerační účinky. Manuální lymfodrenáž, částečná nebo celková, se provádí jemným tlakem ruky, kdy terapeut používá speciální hmaty, jimiž dochází k uvolnění lymfy (mízy) z mezibuněčných prostor přes mízní kapiláry, mízní cévy, uzliny až k odtoku lymfy do krevního oběhu. Technika se provádí nasucho, bez použití olejů, a působí především na povrchové vrstvy kůže a podkoží. Terapeut musí přesně znát anatomii a fyziologii lymfatického systému a musí dodržovat přesnou posloupnost manuální lymfodrenáže. Prvním nezbytným krokem každé terapie je bazální ošetření krku zepředu.

Kontraindikace
Rehabilitaci nelze provádět v těchto případech: zhoubné nebo infekční onemocnění, zvýšená teplota, bolesti břicha neznámého původu, dále pak infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, vředová choroba či astma v akutním stádiu. Manuální lymfodrenáž navíc není vhodná v období kojení. O tom, zda a v jakém rozsahu bude provedena, rozhodne fyzioterapeut po aktuálním vyšetření pacienta.