rovnOváha LÉČEBNÁ REHABILITACE ZDRAVÍ NENÍ VŠECHNO, ALE BEZ NĚJ JE VŠECHNO K NIČEMU

Galerie


Nyní možno zakoupit


Fyzioterapie

Vítejte


REHABILITACE ROVNOVÁHA KLADNO
je nestátní zdravotnické zařízení, poskytující léčebné výkony v medicínském oboru fyzioterapie (léčebné rehabilitace) dětem (od pěti let) i dospělým, a to jak ambulantně, tak i formou návštěvní služby (Kladno a okolí).

Základem mé práce je individuální přístup ke každému pacientovi
s cílem zbavit jej bolesti, nalézt a odstranit její příčiny, a pomoci mu nastolit nejen rovnováhu fyzickou, ale i celkovou rovnováhu mezi stavem jeho těla, jeho duše a jeho mysli.

Nevyhnutelnou součástí úspěšné fyzioterapie je aktivní spolupráce pacienta. Od prvotního hledání příčin jeho problémů, až po závěrečnou fázi, kdy jim dokáže sám úspěšně předcházet.

Můj názor na nezbytný rozsah a náplň léčebných procedur se zásadně liší od názoru našich zdravotních pojišťoven, a proto s nimi nemám uzavřenou žádnou smlouvu. Tuto skutečnost se snažím kompenzovat formou slev pro ty, kteří to nejvíce potřebují.

Najdete mne v centru Kladna, (Na Stráni 2588, 272 01 Kladno).
Ordinuji takto:
Po - Pá: 7:00 - 17:00 (poslední pacient od 16:00)
So: 7:00 - 14:00 (poslední pacient od 13:00)
Objednat se je třeba vždy osobně, telefonicky nebo emailem.

Těším se na vás.